“Donanım Tanımlama Dili : VHDL ve FPGA Uygulamaları” Kitap Tanıtımı

Bölümümüz öğretim üyelerinden Yard. Doç. Dr. İbrahim SAVRAN’ın yazdığı ve Papatya yayıncılık tarafından tek cilt halinde basılan 320 sayfalık “Donanım Tanımlama Dili VHDL ve FPGA Uygulamaları” isimli kitabının birinci baskısı yayınlanmıştır. Kitapta, sayısal devre tasarımı bilgisine sahip bireylerin donanım tanımlama dili VHDL’i öğrenerek FPGA kartlarında modern tasarımlar yapmak isteyenler için tamamlayıcı bilgiler yer almaktadır.. Kitapta ayrıca, önce VHDL’in gramer yapısı ele alınmıştır; daha sonra VHDL’in temel yapıları, mantıksal devre tasarımının ana konuları olan “kombinezonsal devreler” ve “ardışıl devreler” üzerinden örneklendirilmiştir.

Kitap, hem ilgili dersler hem de sektör çalışanları için önemli bir kaynak eser niteliğindedir; “Bilgisayar Mühendisliği” ve “Elektrik-Elektronik Mühendisliği” bölümlerinin müfredatına uygun hazırlanmıştır. Donanım tanımlama dilini kullanarak mantıksal devre tasarımı yapılması elektronik ve bilgisayar sektöründe önemli konulardan birisidir. Eser ilgili bölümlerde okutulan Donanım Tanımlama Dilleri gibi dersler için temel kaynak niteliğindedir.

Kitapta, VHDL kodlama ve sayısal tasarım yöntemleri bir arada ele alınmıştır. Konular ve örnek tasarımlar kolaydan zora olacak şekilde düzenlenmiştir; ayrıca bütün konular örnek projelerle desteklenmiştir.
Bu çalışmada, FPGA yongaları ve geliştirme kartlarının temel özelliklerinin yanı sıra, FPGA’ların iç yapısı hakkında da bilgi verilmiştir. Konularla ilişkili olarak yaklaşık 60 proje hazırlanmıştır. Ayrıca şifreleme, sınıflandırma ve filtre tasarımı olmak üzere ileri düzey tasarımlar ayrıntılı bir şekilde anlatılmıştır.

Kitabın bu ilk baskısından dolayı İbrahim hocamızı kutlar, başarılarının devamını dileriz.

 

“Algoritmalar : Teoriden Uygulamalara” Kitap Tanıtımı

Bölümümüz öğretim üyelerinden Prof. Dr. Vasıf NABİYEV in ilk olarak 2007 yılında yazdığı “Algoritmalar:Teoriden Uygulamalara” adlı kitabının genişletilmiş ve güncelleştirilmiş olan 5. baskısı yayın hayatına girmiştir. Yeniden gözden geçirilerek güncel algoritmalarla genişletilen kitap 18 bölümden oluşmaktadır. Kitap, problem çözümüyle ilgili temel ve yeni tekniklerin öğrenilmesi ve öğretilmesi amacıyla yazılmıştır. Eser, üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilişim, Elektronik, Endüstri Mühendisliği ve Uygulamalı Matematik ağırlıklı bölüm öğrencilerine yönelik hazırlanmıştır. Kitabın önemli özelliklerinden biri, diğer yerli ve yabancı kaynaklardan farklı olarak ilk kez birçok yeni algoritma çeşitlerine ve problemlere yer vermesidir. Kitapta, öğrencilerin konuları kolayca anlayabilmesi ve uygulamaları gerçekleştirebilmeleri için 170’in üzerinde farklı algoritmaya ve 150’nin üzerinde çeşitli örnek ve probleme yer verilmiştir. Temel düzeyde programlama bilgisinden sonra takip edilmesi uygun görünen kitap, aynı zamanda programcılıkla ilgili birçok önemli bilgiyi de içermektedir. Kitap, algoritmalarla ilgilenen diğer araştırmacı ve meslek sahipleri için de faydalı olmakta ve bir başvuru kitabı niteliğini taşımaktadır. Kitabın 5. baskısı tek cilt halinde 871 sayfa olarak basılmıştır.

Kitabın bu yeni baskısından dolayı Vasıf hocamızı kutlar, başarılarının devamını dileriz.

Kitapta Bulunan Konu Başlıkları

-Algoritma = Programlama + Matematik

-Temel Veri Yapıları

-Kümeleme Algoritmaları

-Sayı Teorisi / Kriptolojik Algoritmalar

-Graf Algoritmaları -Sıralama Algoritmaları

-Kombinator Algoritmalar

-Labirent Algoritmaları

-Geometrik Algoritmalar

-Paketleme Problemleri

-Parçalama Algoritmaları

-Optimizasyon Algoritmaları

-Oyunlarda Arama Algoritmaları

-Oylama Yöntemleri

“Yapay Zeka” Kitabının 5. Baskısı Yayınlandı

Bölümümüz öğretim üyelerinden Prof. Dr. Vasıf NABİYEV in ilk olarak 2003 yılında yazdığı Yapay Zeka adlı kitabının genişletilmiş ve güncelleştirilmiş olan 5. baskısı yayın hayatına girmiştir. Gözden geçirilmiş ve genişletilmiş 5. Baskısını yapan kitapta, yapay ve doğal zeka ikilemine ayrıntılı olarak değinilmektedir. Yapay zekanın problem ve yöntemleri, yerli ve yabancı onlarca kaynaktan yararlanarak farklı bir şekilde ele alınmış, konular sade ve akıcı bir dille anlatılmış, çok sayıda örneğe yer verilmiştir. Kitabın başlıca konuları arasında Stratejik oyunlar, Örüntü Tanıma, Doğal Dil İşleme gibi başlıklar yer almakta ve 500 den fazla şekil ve tablo ile içerik desteklenmiştir. Eser, bilgisayar mühendisliği bölümleri başta olmak üzere bilişim sistemleri, elektronik, endüstri ve uygulamalı matematik bölümlerinin lisans ve yüksek lisans öğrencileri için ders kitabı niteliği taşımaktadır. Kitap zeki davranışların bilgisayarda modellenmesiyle ilgilenen diğer araştırmacı ve meslek sahipleri için de önemli bir başvuru kaynağı niteliğindedir. Kitabın 5. baskısı tek cilt halinde 796 sayfa olarak basılmıştır.

Kitabın bu yeni baskısından dolayı Vasıf hocamızı kutlar, başarılarının devamını dileriz.

Kitapta Bulunan Konu Başlıkları
– Doğal ve Yapay Zeka
– Sezgisel Problem Çözümleme
– Oyunlar
– Uygulama Problemleri
– Bilgilerin Modellenmesi
– Yüklem Mantığı
– Mantıksal Programlama
– Uzman Sistemler

– Doğal Dil İşleme
– Bilgisayarlı Örüntü Tanıma
– Öğrenme
– Yapay Sinir Ağları
– Genetik Algoritmalar ve Karınca Kolonisi Sistemi
– Bulanık Mantık
– Ses İşleme
– Robotbilim
– İnsan – Bilgisayar Etkileşimi