GPS Koordinatları Yardımıyla Araç Takip Sistemi Projesi

Tasarım Projesi dersi sunumlarını geçtiğimiz hafta bölüm öğrenci ve hocalarımızın katılımı gerçekleştirdik.

Bu dönemin teması Programlanabilir MikroDenetleyicilerin, PIC veya eşdeğer işlemcilerin kullanılacağı bir donanım ve yazılım uygulamasının geliştirilmesi şeklinde idi.

Bu temaya uygun olarak geliştirilen projelerden bir tanesi GPS Koordinatları Yardımıyla Araç Takip Sistemi Projesi. Proje izleyenler tarafından çok beğenildi. Projeyi gerçekleştiren 4. sınıf öğrencilerimiz  Miraç BEKTAŞ, Ali BOZOĞ ve Enes BALIKÇI‘yı ve ayrıca danışman hocaları Öğr. Gör. Selçuk CEVHER‘i geliştirdikleri bu proje için tebrik ederiz.

Proje ile ilgili bilgiler aşağıda verilmiştir.

Özet :

Bilindiği üzere araçlar üzerinde artık GPS çok etkin bir rol izlemektedir.Büyük filolar ve kargo şirketleri anlık olarak araçlarının nerde olduğunu görüp onları takip edebilmeleri için GPS sistemlerinden faydalanmaktadır.Bazı şirketler bu sistemi uzaktan izleme olarak kullanırken kimileri de kontrol amaçlı kullanabilmektedir.Örneğin Google’a ait insansız araba geçtiğimiz yıllarda dünyanın bir kısmını dolaşıp verileri Google veritabanına göndermiştir.Bu gibi işlemlerde araç uzaktan kablosuz haberleşme ile birlikte istenilen konuma yönlendirilebilir.

Biz projemizde iki aracı gps verileri ile birlikte takip etmeyi amaçladık. Ön tarafta  bir kullanıcının yönlendirdiği araçtan  gps koordinatları arka tarafta kendisini takip edecek olan araba RF haberleşme modülü ile periyodik olarak gönderiliyor. Arkadaki  araç gelen bu  koordinatları  alıp gerekli matematiksel işlemleri yapıp öndeki aracı takip etmeye başlar. Öndeki aracın yön değiştirmesiyle birlikte koordinatları da değişeceği için bu değişimden arkadaki araçta etkilenecek ve yine gerekli hesaplamalar ile kendisine yön verecektir. Öndeki aracın durmasıyla birlikte arkadaki araç belirli bir mesafeyi korumak için duracaktır. Aslında bu noktada proje üzerinde bir de otomatik fren sistemi devreye girecektir. Aracın tekrar hareketi ile arkadaki araçta harekete geçecektir.

Proje geliştirilmesi halinde, filolar araçlarını  insansız yönetebilecek. Böylece olası bir kaza durumunda ise insanların can kaybına uğraması da engellenecektir.GPS koordinatlarıyla etkin uygulamalar yapılabilecektir. Proje yazılımsal ve birkaç donanımsal  component ile birlikte tüm araçlarda kullabilir hale getirilebilir.

Bluetooth ile Uzaktan Araç Kontrolü Projesi

2013-2014 Güz yarıyılında verilen Tasarım Projesi dersi sunumlarını geçtiğimiz hafta bölüm öğrenci ve hocalarımızın katılımı gerçekleştirdik.

Hatırlayacağınızı gibi bu dönemin teması Programlanabilir MikroDenetleyicilerin, PIC veya eşdeğer işlemcilerin kullanılacağı bir donanım ve yazılım uygulamasının geliştirilmesi şeklinde idi.

Bu temaya uygun olarak geliştirilen projelerden bir tanesi Bluetooth ile Uzaktan Araç Kontrolü Projesi. Proje izleyenler tarafından çok beğenildi ve aynı zamanda bu dönem gerçekleştirilen en iyi 3 proje arasında yer aldı. Projeyi gerçekleştiren 4. sınıf öğrencilerimiz  Baver AKER ve Safa AKŞİT‘i ve ayrıca danışman hocaları Doç. Dr. Mustafa ULUTAŞ‘ı geliştirdikleri bu proje için tebrik ederiz.

Proje ile ilgili bilgiler aşağıda verilmiştir.

Özet :

Bu tasarım projesinde amaç mobil cihazın bluetooth arabirimi kullanılarak mekanik hareketler yapabilen bir robot kontrolüdür.Bu amaçla programı oluştururken mobil cihaz arayüzü için Eclipse IDE, donanım arayüzü için AtMega328 mikrodenetleyicisine sahip Arduino uno R3 kullanılmıştır.Mobil cihazdan bluetooth ile gönderilen veri HC05 bluetooth ile alındıktan sonra Arduino tarafından yorumlanıp ilgili motor sürücüye akım gönderilerek
ön yada arka motorun hareketi sağlanmaktadır.

Uygulamayı geliştirirken kullanıcı ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayan bir arayüz tasarlanmasına gayret edilmiştir. Uygulama sayesinde ilgili robotun kontrolü yalnızca kumandası üzerinden değil günümüzde herkesin sahip olduğu akıllı mobil cihaz yardımı ile yapılmaktadır.

Poster Sunumu

İnsansız Araç Kontrolü Projesi

2013-2014 Güz yarıyılında verilen Tasarım Projesi dersi sunumlarını geçtiğimiz hafta bölüm öğrenci ve hocalarımızın katılımı gerçekleştirdik.

Hatırlayacağınızı gibi bu dönemin teması Programlanabilir MikroDenetleyicilerin, PIC veya eşdeğer işlemcilerin kullanılacağı bir donanım ve yazılım uygulamasının geliştirilmesi şeklinde idi.

Bu temaya uygun olarak geliştirilen projelerden bir tanesi İnsansız Araç Kontrolü Projesi. Proje izleyenler tarafından çok beğenildi.  Projeyi gerçekleştiren 4. sınıf öğrencilerimiz  Abdurrahman Gayretli ve Burak Güner’i ve ayrıca danışman hocaları Yrd. Doç. Dr. Bekir DİZDAROĞLU‘nu geliştirdikleri bu proje için tebrik ederiz.

Proje ile ilgili bilgiler aşağıda verilmiştir.

Özet :

“İnsansız Araç Kontrolü” isimli projemizde kullanılan araca yerleştirilen kameradan alınan kamera görüntüleriyle, bilgisayar ve ya telefonla aracın uzaktan yönlendirilmesinin amaçlanmıştır.
Araca yerleştirilen IP kamera, yine araca yerleştirilen modem üzerinden yayın yapmaktadır. Bu sayede aracın bulunduğu konumu ve önündeki engelleri görmesi sağlanmıştır. Aracın kontrolünü Arduino ile birlikte Ethernet Shild kullanarak sağlandı. Ethernet Shield’ı da modeme bağlayarak Arduino’yu programlarken belirlenen IP’den haberleşmesini sağlandı. Aracın tekerlek kontrollerini sağlayan devrenin ilgili kısımlarını bulduktan sonra lehimlendi ve Arduino’nun belirlenen pinlerine yerleştirildi. Ardoino’ya gelen mesajlar yardımıyla ilgili pinleri aktif ederek aracın hareketini sağlandı. Aracın kontrolünü hem bilgisayar hem de Windows Phone’dan sağlayacak şekilde programladık.
Anahtar kelimeler: Soket Programlama, Arduino, IP kamera, modem, RC Araba, Windows Phone, Uzaktan Erişim.

Poster Sunumu

Poster Sunumu

By ktubilgisayar Posted in Genel

Engelden Kaçan Robot Projesi

170120146822013-2014 Güz yarıyılında verilen Tasarım Projesi dersi sunumlarını geçtiğimiz hafta bölüm öğrenci ve hocalarımızın katılımı gerçekleştirdik.

Hatırlayacağınızı gibi bu dönemin teması Programlanabilir MikroDenetleyicilerin, PIC veya eşdeğer işlemcilerin kullanılacağı bir donanım ve yazılım uygulamasının geliştirilmesi şeklinde idi.

Bu temaya uygun olarak geliştirilen projelerden bir tanesi Engelden Kaçan Robot Projesi. Proje izleyenler tarafından çok beğenildi ve aynı zamanda bu dönem gerçekleştirilen en iyi 3 proje arasında yer aldı. Projeyi gerçekleştiren 4. sınıf öğrencilerimiz  Gökhan AYDIN ve Saffet  Murat  AKTÜRK‘ü ve ayrıca danışman hocaları Doç. Dr. Cemal KÖSE‘yi geliştirdikleri bu proje için tebrik ederiz.

Proje ile ilgili bilgiler aşağıda verilmiştir.

Özet :

Tabiatta hemen hemen her canlıda fark edilen özelliklerden birisi engellerden sakınmadır. Bundan yola çıkılarak günümüzde bu özellik, robotlarda en
çok kullanılan ve uygulaması bulunan özelliklerden biri olmuştur.
Bunun için mikrodenetleyici olarak Arduino UNO geliştirme kartındaki ATmega 328 mikroişlemci, önüne gelen engeli algılaması için MZ80 sensörü,
hareketleri sağlaması için redüktörlü DC Motor kullanılmıştır. Projemizde robotumuz, önünde engel olduğunda mikroişlemcide yazılan programa göre
mevcut yönünü değiştirerek gideceği yöne karar verecektir.

Poster Sunumu

Arş. Gör. Selen (GÜVEN) AYAS yüksek lisans tezini başarılı bir şekilde sunmuştur.

Bölümümüz mezunlarından ve aynı zamanda akademik personelinden Arş. Gör. Selen (GÜVEN) AYAS, “Mikroskobik İmgelerde Tüberküloz Bakterisinin Rastgele Ormanlar Yöntemiyle Sınıflandırılması”  isimli  yüksek lisans tezini başarılı bir şekilde sunmuştur.  Kendisini bölümümüz adına kutlar başarılarının devamını dileriz.

Yüksek Lisans tezinin özetini aşağıda bulabilirsiniz.

Mikroskobik İmgelerde Tüberküloz Bakterisinin Rastgele Ormanlar Yöntemiyle Sınıflandırılması

Özet:

Mikroskobik hastalık teşhisi, hastalardan alınan numunelerin mikroskop altında incelenip hastalığın tespit edilmesi sürecidir. Laboratuvar teknisyenlerinin fazla zamanını alan bu görsel inceleme süreci aynı zamanda hataya da oldukça meyillidir. Yorucu iş yükü de buna eklendiğinde tanı süreci çalışanlar açısından oldukça güç ve usandırıcı olmaktadır. Doğru tanının insan sağlığı için önemi düşünüldüğünde birçok bilgisayar destekli örüntü tanıma sistemlerinin geliştirilmesinin nedeni açıkça ortaya çıkmaktadır. Bu amaçla tez çalışmasında, mikroskobik görüntülerdeki tüberküloz bakterisini makine öğrenme algoritmaları ile otomatik teşhis eden görsel arayüzlü bir yazılım Embarcadero Borland C++ platformunda geliştirilmiştir.
Tez çalışması, veritabanının oluşturulması, öznitelik çıkartılması, bölütleme ve sınıflandırmadan oluşmaktadır. Öznitelik çıkartılmasında bölütleme aşaması için yapısal yaklaşımlar, sınıflandırma aşaması için ise görünüşe dayalı yaklaşımlar incelenmiştir. Mikroskobik görüntülerin bölütlenmesinde ve bölütlenmiş görüntülerin sınıflandırılmasında kullanılan Destek Vektör Makineleri, Yapay Sinir Ağları gibi temel yaklaşımların yanında güncel bir yaklaşım olan Rastgele Ormanlar yöntemi de incelenmiştir. Sonuçlara bakıldığında önerilen güncel yöntemin diğer uygulanan yöntemlere oranla oldukça başarılı sonuçlar verdiği görülmektedir.
yl_tez_sunum

Öğrencilerimize Tübitak Araştırma Desteği

Tubitak, yılda iki defa olmak üzere lisans öğrencilerinin araştırma projelerine destek amaçlı 2209/A kod adı ile destek programı düzenliyor. 2013 yılının ikinci yarıyılı programına bölümümüz 2. sınıf öğrencilerinden Halit Alptekin ve Gizem İskenderoğlu, öğretim üyelerimizden Prof. Dr. Vasif V. NABİYEV hocamızın danışmanlığında “Zararlı Android Yazılımları Analiz Aracı” isimli araştırma projesi ile başvurdular ve destek almaya hak kazandılar.

Kendilerini bu başarıları için tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyoruz.

İlerleyen yıllarda bölümümüz ve üniversitemizden daha çok fazla projeyi bu listede görmeyi arzu ediyoruz.

Arş. Gör. Funda KUTLU yüksek lisans tezini başarılı bir şekilde sunmuştur.

Bölümümüz mezunlarından ve aynı zamanda akademik personelinden Arş. Gör. Funda KUTLU, MELEZ SINIFLANDIRMA YAKLAŞIMI İLE EEG İŞARETLERİNDEN EPİLEPTİK DÖNEMLERİN ALGILANMASI isimli  yüksek lisans tezini başarılı bir şekilde vermiştir. Kendisini bölümümüz adına kutlar başarılarının devamını dileriz.

Yüksek Lisans tezinin özetini aşağıda bulabilirsiniz.

MELEZ SINIFLANDIRMA YAKLAŞIMI İLE EEG İŞARETLERİNDEN EPİLEPTİK DÖNEMLERİN ALGILANMASI

Günümüzde bilgisayarlı sistemlerin tıbbi alanlarda gittikçe yaygınlaşmasıyla, hastalıkların tanısı için harcanan süre ve yanlış tanılar azalmıştır. Bu  sistemler aynı zamanda hastalığın tedavisinde uzmanlara da yol gösterir nitelikte olmuştur. Daha önceki teşhislere yönelik verilerin saklanması ve yeniden yorumlanması adına kolaylık sağladığından, bu sistemlerin geliştirilmesinin ve desteklenmesinin önemi artmıştır.

Tez çalışması, epileptik nöbetin teşhisi amaçlı sağlıklı, nöbet öncesi ve nöbet dönemi verilerinin sınıflandırılması ve bu sınıflandırma başarılarının karşılaştırmalı olarak ele alınmasını içermektedir. Bunun için daha önce hastalık teşhisi ya da farklı amaçlarla EEG analizinde kullanılmış olan Hjorth betimleyicileri, tekrarlılık ölçme analizi, Shannon entropi, Hurst üstel katsayısı ve sıfır geçiş oranı yöntemlerinden faydalanılmıştır. Elde edilen öznitelikler, k-EYK, Naive Bayes, yapay sinir ağları ve destek vektör makineleri ile önce tekli daha sonra performansı artırmak için melez sınıflandırma yapılmıştır. Çalışmada, hem epileptik nöbetin tespiti, hem de hastalıklı ve sağlıklı bireylerin ayırt edilmesine ilişkin veri gruplamaları yapılmış ve yedi adet alt veri kümesi oluşturulmuştur. Önerilen sistemin performansı doğruluk, duyarlılık ve özgünlük ölçütleri ile, oluşturulan her bir veri kümesi için belirlenmiştir. Sonuçlar literatürdeki çalışmalarda kıyaslandığında tez çalışmasında önemli ilerlemelerin elde edildiği görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Epileptik Nöbet, Hjorth, Entropi, Tekrarlılık Ölçme Grafiği, Hurst Üstel Katsayısı, Melez Sınıflandırıcılar

yl_tez_savunmasi