Laboratuar Deneyleri Hakkında

Bölümümüzde 2., 3. ve 4. sınıfların her iki dönemlerinde laboratuar dersleri uygulanmaktadır. Bu lab. uygulamalarında öğrenciler daha önce teorik olarak hazırlandıkları deney çalışmalarını uygulama fırsatı bulmaktadırlar. Öğrenci sayısının fazla olması, deney sayılarının 8-10 civarında olması ve tüm öğrencilerin tüm deneyleri yapmalarını sağlamak amacıyla lab. deneyleri gruplar halinde uygulanmaktadır. 

Deney grupları her dönem başında öğrencilerin isteklerine göre oluşturulmaktadır.  

Daha önceki dönemlerde deney uygulamasını gerçekleştiren her grup, deneyde gördüklerini, test ettiklerini ve deneyden ne anladığını sebep sonuç ilişkisi ile anlatan bir rapor hazırlıyordu.

Ancak bu dönem her grup için bir rapor hazırlamak yerine artık her öğrenci kendi raporunu sunacaktır.  Deneyde yapılanlar genellikle her grup için aynı olmasına rağmen, deneyden anlaşılanlar her grup için, hatta her öğrenci için farklıdır. Dolayısıyla her öğrenci, anladıklarını kendi cümleleri ile ifade edebilecek şekilde rapor hazırlamalıdır.

Deney Raporları,  şu formata göre hazırlanabilir. Raporların 1-2 sayfa ile sınırlı olması (şekillerin fazla olduğu deneylerde sayfa sayısı artabilir.) raporların uygun sürede değerlendirilmesi açısından önemlidir.

Daha önceki dönemlerde hazırlanan ve olmaması gereken bazı rapor örnekleri de aşağıda sıralanmıştır.

  1. Deney için hazırlanan föyün aynısı çıktı olarak alınıp rapor olarak verilmektedir.
  2. Deney föyünden kısım kısım yazılar alınıp el yazısı ile yazılmakta ve rapor olarak sunulmaktadır. (Raporlar el yazısı ile hazırlanailir ancak deney föyünden cümleler aynen alınarak rapora geçirilmemelidir.)
  3. Grup için tek bir rapor hazırlanıp her grup elemanı ya aynen raporu sunmakta ya da içerik aynı kalmasına rağmen yazı fontunu ve deney raporu kapağını değiştirerek sunmaktadır.
  4. Rapor sahibi, konu ile ilgili internette arama yapıp bulunan kaynakları ya aynen ya da kısmen alıp deney raporu olarak sunmaktadır. (İnternette araştırma yaparak rapor hazırlamak elbetteki takdir edilecek bir durumdur. Ancak kaynak verilmesi etik açıdan zorunlu bir durumdur.)

Tüm bunlara rağmen, öğrencilerimiz tarafından giderek daha iyi raporlar hazırlandığı da gözden kaçmayan bir durumdur.

Ayrıca rapor hazırlayan öğrencinin deneyde alacağı not ile hazırlamayan öğrencinin deneyde alacağı not arasında önemli bir fark olmaktadır.