Veri Yapıları Ödevi

Bu dönem veri yapıları dersi için verilen ödev

Komut satırından parametre olarak verilen ve
a. dört temel aritmetik işlemin ve üst (^)operatörünün kullanıldığı,
b. parantezlerle explicit işlem önceliklerinin belirlenebildiği,
c. tek harfli değişken adları ve tek haneli tamsayı sabitlerin kullanıldığı aritmetik ifadelerin infix’den postfix’e dönüştürülmesi için kullanılacak bir programın geliştirilmesi, kodlanması ve sunulabilecek şekilde dokümante edilmesi istenmektedir.

şeklindedir.

Bu ödev için yararlı olacağını düşündüğüm aşağıdaki kaynakları sizinle paylaşmak istiyorum.

 

Zafer YAVUZ