Veri Yapıları Projeleri

Daha önce bölüm blogunda yazdığım Veri Yapıları Proje önerileri adı altındaki projelerle ilgili ilk toplantımızı gerçekleştirdik. Toplantı küçük bir seminer niteliğinde idi.

Bahsedilen projelerden ilki olan Hesap Makinesi ile ilgili teknik detayları ve yapılması düşünülen seminer ayrıntılarını aşağıda bulabilirsiniz.

Projenin Aşamaları
Verilen ifadeyi parse edecek rekürsif bir fonksiyon yazılmalı
Bu fonksiyon aşağıdaki ifadeleri verilecek şekilde parse etmelidir.
 • parse(2*3) = {2} {*} {3}
 • parse(4*6-9) ={parse(4*6)} {-} {9}
 • parse(2-(5*9)) = {2} {-} {parse((5*9))}
 • parse((5*9)) = {parse(5*9)}
 • parse(4) = 4
 • Parse edilen ifadelerin ağaç şeklinde ifadesi
 • Ağaç üzerinde yerleştirilen ifadelerin hesaplanarak sonuçlandırılması
Tahmini Proje Süresi
Proje 2 kişilik bir ekiple ortalama 2 haftada gerçekleştirilebilir. Bu süre, tecrübe ve altyapıya göre artabilir ya da azalabilir.
Seminer
 • KTÜ BBT ekibinin organizesi ile Uzm. Zafer YAVUZ tarafından 21 Aralık 2009 Pazartesi saat 15:50’de D8 dersliğinde uygulamalı olarak seminer verilecek.
 • Seminer öncesi proje ile uğraşacak ekiplerin ön çalışma yapması yararlı olabilmektedir.
 • Seminer öncesi, ekiplerin oluşturulması yararlı olur.
 • Seminerde Dev C++ kullanılarak uygulama geliştirilecek.. Farklı platformlar için benzeri kodlar geçerli olacaktır.

Uzman Zafer YAVUZ

İş Yaşamı İle İlgili Seminerler

Daha önceki dönemlerde olduğu gibi bu yıl da Bölümümüzden mezun olanlar, bölüm hocalarını ve arkadaşlarını ziyeret etmektedirler. Bu ziyaret esnasında bölüm öğrencileri ile iş yaşamı hakkında karşılıklı soru-cevap toplantıları düzenlenmektedir.

Daha önce bölümü bu maksatla ziyaret eden mezunlarımızdan bazıları şunlardır

 • Emre Ali Burhan
 • Abidin Sunar
 • İsmail Hakkı Aydın
 • Salih Bahçekapılı
 • Fehmi Can Sağlam
 • Ahmet Harun Değirmenci
 • İbrahim Nas

Şüphesiz adını hatırlayamadığımız ya da haberdar olmadığımız ve aynı maksatla bölüme gelmiş mezunlarımız da bulunmaktadır. Eğer adını hatırlayamadıklarımız varsa kendilerinin affına sığınıyoruz.

Aynı maksatla 26 Aralık 2009 ‘dan sonra bölümümüze Mehmet Eray Gürsoy gelecektir. Yapacağı sohbet ile ilgili duyuruyu daha ilerleyen zamanlarda bölüm sayfasında duyuracağız.

Toplantı büyük bir ihtimalle D8 dersliğinde olacaktır. Maksimum sayıda öğrencilerimizin katılımının sağlanması ve böyle verimli geçebilecek toplantılardan faydalanması yararlı olacaktır.

Toplantıda görüşmek üzere