Veri Yapıları Proje Önerileri

2009-2010 Güz yarıyılına ilişkin Veri yapıları dersinde yapılabilecek ödev konuları aşağıda verilmektedir. Tüm öğrencilerin aynı ödevi yapması ya da her öğrenciye veya öğrenci grubuna farklı ödevler verilmesi durumunda önerilen ödev konuları kullanılabilir.

Yazılı olarak verilen bir ifadenin hesaplanması (Hesap makinesi)
Örneğin :
3+4-9*8 ifadesi verildiğinde bu ifadeyi 3 + 4 – (9 *  8   ) şeklinde algılayıp sonucu 3+4-9*8=3 + 4 – (9 *  8   ) = -65 şeklinde ekrana yansıtmalıdır.
Ek olarak cos(PI/4) ifadesi verildiğinde sonucu cos(PI / 4) = 0.707106781 şeklinde hesaplamalıdır.
Aşağıdaki operatörlerin tanınması zorunludur :
-> toplama (+)
-> çıkarma (-)
-> çarpma (*)
-> bölme (/)
-> üs alma (^)
-> mod alma (%)
-> faktöriyel (!)
-> sin
-> cos
-> tan
-> cot
-> asin
-> acos
-> atan
-> acot
-> ln (doğal logaritma)
-> log (10 tabanında logaritma)
-> sgn (işaret fonksiyonu)
-> PI(pi sayısı)
-> exp (e sayısı)
-> ( ve ) (parantezler)

– Bunların dışında karakterler  ve operatörler kullanılmayacaktır. Kullanılırsa programın hata vermesi istenecektir.
– Projenin yapılmasında yığın veri yapısı kullanılabilir.
– Proje görsel bir programlama dili ile yapılması önerilir, ancak konsol ekranda projenin yapılması durumunda ekran çıktılarının anlaşılır olması gerekir.

Text To Speech : Verilen bir paragrafın bilgisayar tarafından sesli okunması
Örneğin;
Ali 25 yaşındadır. cümlesi verildiğinde
A-li yir-mi beş ya-şın-da-dır. şeklinde bir analiz  yapılıp bu hecelerin daha önceden seslendirilmiş ses karşılıklarının bilgisayarda çalınması istenmektedir. Heceler arası bir duraklama, virgül olunca 2 duraklama ve nokta olunca da 4 duraklama kadar beklenmesi gerekir. Her bir duraklama süresi kullanıcı tarafından ayarlanabilmelidir.
Benzer şekilde;
Türkiyenin yüzölçümü 814578 kilometrekaredir cümlesi verildiğinde ise
Tür-ki-ye-nin yü-zöl-çü-mü se-kiz-yüz-on-dört-bin-beş-yüz-yet-miş-se-kiz ki-lo-met-re-ka-re-dir. şeklinde bir analiz yapmalı ve bu cümleyi seslendirebilmelidir.
Şu cümlelerin de doğru bir şekilde analiz edilip seslendirilmesi gerekir.
– En sevdiğim sayı 120001 dir.
– Bir milyon sayısından sonra 1000001 sayısı gelir.
– Bana verilen veri yapıları dersi ödevini yaparken 1001 kere düşündüm bir kere kod yazdım.

  İlerleyen aşamalarda daha çok ödev konusunun eklenmesi söz konusudur. Tüm 2. sınıf öğrencilerimize başarılar dileriz.

  CENG E-Posta Hesapları

  Gmail altyapısını kullanan ve ceng.ktu.edu.tr uzantılı e-posta hesapları öğrencilerimizin ve akademisyenlerimizin hizmetine sunulmuştur. Bu e-posta hesaplarını alabilmek için Uzman Zafer Yavuz ile görüşebilirsiniz.

  Bu hizmetle, ortak bir çalışma alanı oluşturulmakta ve E-posta, Takvim, Doküman, sohbet vb. hizmetlerden ceng.ktu.edu.tr uzantılı hsabınızla yararlanabilmektesiniz.

  E-posta hesaplarına erişim için gerekli bağlantı web sitemizin hızlı erişim kısmında verilmiştir. Sistemin kullanım amacı, öğrenci-akademisyen ilişkisini daha da geliştirmek ve tüm öğrenciler için ortak bir çalışma ortamı oluşturmaktır. Tüm öğrencilerimize duyurulur.

  Dönem Projesi Dersi

  BIL 451 Dönem Projesi dersi için proje konusu seçmelerinde yardımcı olabilecek web sitesi bağlantısı aşağıda verilmiştir.
  – http://computerprojects.projectguidance.com
  Sitede Bilgisayar ve Elektronik projelerinin tanıtım ve fikirleri listelenmektedir. Dersin sorumlusu bu yıl Yrd. Doç. Dr. Mustafa Ulutaş hocamızdır.

  Sitede verilen projeler ek olarak aşağıda farklı proje önerileri de listelenmektedir.

  • Web tabanlı Mezunlar Bilgi Yönetim Sistemi
  • Web tabanlı Staj Bilgi Yönetim Sistemi
  • Göz kırpma sayısının bulunması (Görüntü işleme)
  • Ağ İçerisinde Yazıcı yönetim sistemi
  • Web tabanlı Resmi Yazıların Takibi Sistemi
  • Web tabanlı Ek Ders Tahakkuk sistemi
  • Akademik ve İdari Personel Web Siteleri Sistemi
  • Öğrenci Danışmanlık Sistemi

  Konu ile ilgili görüş ve önerilerinizi ktubil@gmail.com adresine gönderebilirsiniz.

  By ktubilgisayar Posted in Dersler