Bölümümüz 5. Doktora Tezi Başarıyla Tamamlanmıştır.

2008 yılından itibaren bölümümüzde devam eden doktora programından daha önce 4 doktora öğrencisi mezun olmuştur. Bu kapsamda doktora öğrencilerimizden ve Fen Fakültesi İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü öğretim elemanlarından Araş. Gör. Uğur ŞEVİK, RETİNA GÖRÜNTÜLERİNİN KALİTE DEĞERLENDİRMESİ VE DİYABETİK RETİNOPATİ HASTALIĞININ TESPİTİ konulu tez çalışmasını tamamlamış ve Haziran 2014′te başarılı bir şekilde sunmuştur. Bu çalışmasıyla Dr. Uğur ŞEVİK hocamız bölümümüzün 5. doktora mezunu olmuştur. Kendisini ve tez danışmanı sayın Doç. Dr. Cemal KÖSE’yi tebrik eder, meslek hayatlarında başarılarının devamlarını dileriz.

doktora_savunması

Doktora tezinin özetini aşağıda bulabilirsiniz.

RETİNA GÖRÜNTÜLERİNİN KALİTE DEĞERLENDİRMESİ VE DİYABETİK RETİNOPATİ HASTALIĞININ TESPİTİ

Diyabetik Retinopati (DRP), diyabet sonucu oluşan ve erken teşhis edilmediği takdirde körlüğe neden olan bir göz hastalığıdır. Dünyada körlüğe neden olan başlıca hastalıktır. Bu göz hastalığının görme kaybına yol açmaması için diyabet hastalarının düzenli olarak oftalmologlar tarafından renkli retina görüntüleri alınıp erken teşhis ve tedavi yöntemlerinin uygulanması gerekir. Ancak günümüzde diyabet hastalığının oldukça artış göstermesi hasta yoğunluğunu da arttırmıştır. Tüm bu hastaların düzenli olarak takip edilebilmesi için yeterli zaman ve uzmanlara ihtiyaç vardır. Bu kaynaklar da her zaman yeterli olamamaktadır. Bu nedenle çalışmamızda, oftalmologların teşhis işlerini kolaylaştırma ve zaman kaybının önlenmesi için göz hastalıklarının otomatik teşhisini amaçlayan yöntemler önerilmiştir. Bu tez çalışmasında öncelikle fundus kamera ile alınan görüntülerin yeterli kaliteye ve bilgiye sahip olup olmadıkları tespit edilmiştir. Uygun retina görüntüsü bulunduktan sonra retinanın temel anatomik yapıları olan kan damarları, optik disk ve fovea tespit edilmiştir. Bu anatomik yapılar retinadaki anormalliklerin tespitinde kullanılan yöntemler için önemli referans bölgelerdir. Daha sonra DRP sonucu oluşan sert eksuda, yumuşak eksuda, hemoraji ve mikroanevrizma gibi lezyonların öznitelikleri çıkartılıp istatistiksel sınıflandırıcılar yardımıyla sınıflandırılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Retina görüntü analizi, Görüntü kalite değerlendirmesi, Diyabetik Retinopati, Kan damarları, Optik disk, Makula, Fovea, Görüntü Sınıflandırma, Görüntü işleme, Makine öğrenmesi.