Prof. Dr. Vasif V. Nabiyev’e Ödül

Bölümümüz öğretim elemanlarından Sayın Prof.Dr. Vasif Nabiyev doktora öğrencileri Seçkin YILMAZ  ve Şevket Umut ÇAKIR  ile Rusya Federasyonu, Armavir kentinde 20-21 Ekim 2017 tarihlerinde 12 ülkenin araştırmacılarının katılımı ile gerçekleştirilen I.International Scientific Practical Conference   «APPLIED ISSUES OF EXACT SCIENCES» – APIES ’17konferansında  sundukları “RECONSTRUCTION OF FRAGMENTED FRESCOES USING KEYPOINT BASED METHODS” ( S.Yılmaz, V. Nabiyev)   ve “CREATING AN ARTIFICIAL FLAPPY BIRD GAME PLAYER USING NEURO EVOLUTION OF AUGMENTING TOPOLOGIES (NEAT)”  (Ş.U.Çakır, V. Nabiyev)  bildirileriyle “APPLIED ISSUES OF INFORMATICS AND PROGRAMMING” dalında en iyi bilimsel çalışma  birincilik ve ikincilik ÖDÜLÜNE  layık görülmüştür.

Sayın hocamızı ve doktora öğrencilerimizi kutlar başarılarının devamını dileriz.

“Donanım Tanımlama Dili : VHDL ve FPGA Uygulamaları” Kitap Tanıtımı

Bölümümüz öğretim üyelerinden Yard. Doç. Dr. İbrahim SAVRAN’ın yazdığı ve Papatya yayıncılık tarafından tek cilt halinde basılan 320 sayfalık “Donanım Tanımlama Dili VHDL ve FPGA Uygulamaları” isimli kitabının birinci baskısı yayınlanmıştır. Kitapta, sayısal devre tasarımı bilgisine sahip bireylerin donanım tanımlama dili VHDL’i öğrenerek FPGA kartlarında modern tasarımlar yapmak isteyenler için tamamlayıcı bilgiler yer almaktadır.. Kitapta ayrıca, önce VHDL’in gramer yapısı ele alınmıştır; daha sonra VHDL’in temel yapıları, mantıksal devre tasarımının ana konuları olan “kombinezonsal devreler” ve “ardışıl devreler” üzerinden örneklendirilmiştir.

Kitap, hem ilgili dersler hem de sektör çalışanları için önemli bir kaynak eser niteliğindedir; “Bilgisayar Mühendisliği” ve “Elektrik-Elektronik Mühendisliği” bölümlerinin müfredatına uygun hazırlanmıştır. Donanım tanımlama dilini kullanarak mantıksal devre tasarımı yapılması elektronik ve bilgisayar sektöründe önemli konulardan birisidir. Eser ilgili bölümlerde okutulan Donanım Tanımlama Dilleri gibi dersler için temel kaynak niteliğindedir.

Kitapta, VHDL kodlama ve sayısal tasarım yöntemleri bir arada ele alınmıştır. Konular ve örnek tasarımlar kolaydan zora olacak şekilde düzenlenmiştir; ayrıca bütün konular örnek projelerle desteklenmiştir.
Bu çalışmada, FPGA yongaları ve geliştirme kartlarının temel özelliklerinin yanı sıra, FPGA’ların iç yapısı hakkında da bilgi verilmiştir. Konularla ilişkili olarak yaklaşık 60 proje hazırlanmıştır. Ayrıca şifreleme, sınıflandırma ve filtre tasarımı olmak üzere ileri düzey tasarımlar ayrıntılı bir şekilde anlatılmıştır.

Kitabın bu ilk baskısından dolayı İbrahim hocamızı kutlar, başarılarının devamını dileriz.

 

“Algoritmalar : Teoriden Uygulamalara” Kitap Tanıtımı

Bölümümüz öğretim üyelerinden Prof. Dr. Vasıf NABİYEV in ilk olarak 2007 yılında yazdığı “Algoritmalar:Teoriden Uygulamalara” adlı kitabının genişletilmiş ve güncelleştirilmiş olan 5. baskısı yayın hayatına girmiştir. Yeniden gözden geçirilerek güncel algoritmalarla genişletilen kitap 18 bölümden oluşmaktadır. Kitap, problem çözümüyle ilgili temel ve yeni tekniklerin öğrenilmesi ve öğretilmesi amacıyla yazılmıştır. Eser, üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilişim, Elektronik, Endüstri Mühendisliği ve Uygulamalı Matematik ağırlıklı bölüm öğrencilerine yönelik hazırlanmıştır. Kitabın önemli özelliklerinden biri, diğer yerli ve yabancı kaynaklardan farklı olarak ilk kez birçok yeni algoritma çeşitlerine ve problemlere yer vermesidir. Kitapta, öğrencilerin konuları kolayca anlayabilmesi ve uygulamaları gerçekleştirebilmeleri için 170’in üzerinde farklı algoritmaya ve 150’nin üzerinde çeşitli örnek ve probleme yer verilmiştir. Temel düzeyde programlama bilgisinden sonra takip edilmesi uygun görünen kitap, aynı zamanda programcılıkla ilgili birçok önemli bilgiyi de içermektedir. Kitap, algoritmalarla ilgilenen diğer araştırmacı ve meslek sahipleri için de faydalı olmakta ve bir başvuru kitabı niteliğini taşımaktadır. Kitabın 5. baskısı tek cilt halinde 871 sayfa olarak basılmıştır.

Kitabın bu yeni baskısından dolayı Vasıf hocamızı kutlar, başarılarının devamını dileriz.

Kitapta Bulunan Konu Başlıkları

-Algoritma = Programlama + Matematik

-Temel Veri Yapıları

-Kümeleme Algoritmaları

-Sayı Teorisi / Kriptolojik Algoritmalar

-Graf Algoritmaları -Sıralama Algoritmaları

-Kombinator Algoritmalar

-Labirent Algoritmaları

-Geometrik Algoritmalar

-Paketleme Problemleri

-Parçalama Algoritmaları

-Optimizasyon Algoritmaları

-Oyunlarda Arama Algoritmaları

-Oylama Yöntemleri

“Yapay Zeka” Kitabının 5. Baskısı Yayınlandı

Bölümümüz öğretim üyelerinden Prof. Dr. Vasıf NABİYEV in ilk olarak 2003 yılında yazdığı Yapay Zeka adlı kitabının genişletilmiş ve güncelleştirilmiş olan 5. baskısı yayın hayatına girmiştir. Gözden geçirilmiş ve genişletilmiş 5. Baskısını yapan kitapta, yapay ve doğal zeka ikilemine ayrıntılı olarak değinilmektedir. Yapay zekanın problem ve yöntemleri, yerli ve yabancı onlarca kaynaktan yararlanarak farklı bir şekilde ele alınmış, konular sade ve akıcı bir dille anlatılmış, çok sayıda örneğe yer verilmiştir. Kitabın başlıca konuları arasında Stratejik oyunlar, Örüntü Tanıma, Doğal Dil İşleme gibi başlıklar yer almakta ve 500 den fazla şekil ve tablo ile içerik desteklenmiştir. Eser, bilgisayar mühendisliği bölümleri başta olmak üzere bilişim sistemleri, elektronik, endüstri ve uygulamalı matematik bölümlerinin lisans ve yüksek lisans öğrencileri için ders kitabı niteliği taşımaktadır. Kitap zeki davranışların bilgisayarda modellenmesiyle ilgilenen diğer araştırmacı ve meslek sahipleri için de önemli bir başvuru kaynağı niteliğindedir. Kitabın 5. baskısı tek cilt halinde 796 sayfa olarak basılmıştır.

Kitabın bu yeni baskısından dolayı Vasıf hocamızı kutlar, başarılarının devamını dileriz.

Kitapta Bulunan Konu Başlıkları
– Doğal ve Yapay Zeka
– Sezgisel Problem Çözümleme
– Oyunlar
– Uygulama Problemleri
– Bilgilerin Modellenmesi
– Yüklem Mantığı
– Mantıksal Programlama
– Uzman Sistemler

– Doğal Dil İşleme
– Bilgisayarlı Örüntü Tanıma
– Öğrenme
– Yapay Sinir Ağları
– Genetik Algoritmalar ve Karınca Kolonisi Sistemi
– Bulanık Mantık
– Ses İşleme
– Robotbilim
– İnsan – Bilgisayar Etkileşimi

Bölümümüzde Tasarım ve Bitirme Projesi Kapsamında Göktürkçe Sözlük ve Göktürkçe Klavye Geliştirildi.

Bilgisayar Mühendisliği Bölümümüzde, Tasarım Projesi ve Bitirme Tezi dersleri kapsamında Göktürkçe Sözlük ve Göktürkçe Klavye geliştirildi.

Göktürk harfleriyle yazılmış yazıtların tüm söz varlığı sayısal ortama aktarılarak Android tabanlı bir sözlük yazılımı geliştirildi. Sözlük yazılımı, M.S. 840 yılından önce atalarımız tarafından yazılmış tüm yazıtlarda kullanılan toplam 1235 aded Göktürkçe sözcük ve günümüzdeki karşılıklarını iki yönlü arama yapıp listeleyebiliyor. Yazılımı öğrencileri Halil İbrahim Keçeci ve Volkan Demir ile geliştiren üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Tuğrul Çavdar bu yazılımın özellikle Türkoloji ve Göktürkçe üzerinde çalışan, araştırma yapan ve eğitim veren kurumlarda çok faydalı olacağını belirtti.

Öğrencileri İbrahim Taş ve Mustafa Çayırlı ile birlikte geliştirilen Web tabanlı Göktürkçe Klavye sayesinde evrensel kodlarla (Unicode) Göktürk yazısı yazılabildiğini söyleyen Yrd. Doç. Dr.  Tuğrul Çavdar, evrensel kod yaygınlaştıkça Göktürkçenin artık her yerde rahatlıkla yazılabileceğini ifade etti. Daha önce klavyenin Android ve Windows sürümlerini de geliştirdiklerini belirten Dr. Çavdar, son iki yıl içerisinde Göktürkçe ile ilgili yedi yazılım geliştirdiklerini sözlerine ekledi.

Kendilerini en çok zorlayan ve en kapsamlı proje olarak Göktürkçe Çeviriciyi gördüğünü söyleyen Dr. Çavdar, bu çevirici yazılımını öğrencileri Salih Topçu ve Muhammed Mehdi Uslu ile geçen yıl geliştirdiklerini, Android ve Web sürümlerinin olduğunu, ve mezun öğrencisi Bilgisayar Mühendisi Salih Topçu’nun hâlâ gönüllü olarak bu çevirici yazılımın güncellemesinde çalıştığını ifade etti.

Dr. Çavdar, bu çalışmaların altında 28 yıllık Göktürkçe bilgi birikimi ve 2 yıllık programlama emeğinin olduğunu belirtti. Tüm bu çalışmalara sosyal sorumluluk bilinciyle yanaştığını söyleyen Dr. Çavdar bu çalışmaları toplum projesi olarak gördüğünü sözlerine ekledi. Göktürkçeyi bilgisayar dünyasına kazandırmak için 1995’ten bu yana çalışmalar yapan Dr. Çavdar, bilinen yapılmış ilk Göktürkçe fontu da 1996’da geliştiren akademisyen. Daha sonraları farklı fontlar da geliştirmiş, Göktürkçenin Evrensel Kod Birliğince (Unicode Consortium) tanınmasından sonra Göktürkçeyle ilgili yazılımlara daha ağırlık verdiğini açıkladı.

Geliştirilen yazılımlar bugüne kadar 160.000 kez indirildi.

web-klavye-1 web-cevirici-1 android-sozluk-1 android-cevirici-1

Göktürkçe Çeviricimiz Gazetelere Manşet Oldu

3. KTÜ ve Meslek Tanıtım Fuarında bölümümüzde yapılan çalışmaları tanıtmak amacıyla bölümümüz öğretim üyesi Yard. Doç. Dr. Tuğrul ÇAVDAR danışmanlığında öğrencilerimiz Salih Topçu ve Muhammet Mehdi Uslu’nun geliştirdiği Göktürkçe Çeviri yazılımı katılımcılar tarafından büyük beğeni topladı. Kendilerini bölüm olarak tebrik ederiz.


Günebakış Gazetesi, 2 Nisan 2016, sayfa 10


Taka Gazetesi, 2 Nisan 2016, sayfa 5


İlkhaber Gazetesi, 2 Nisan 2016, sayfa 4


Trabzon Habercisi


Karadeŋiziŋ Sesi, 2 Nisan 2016


KTUHaber.com, 3 Nisan 2016


Çeviriciniŋ Afişi:


 

Doktora Tez Savunması – Dr. Asuman Günay

Doktora öğrencilerimizden Öğr. Gör. Asuman GÜNAY, Model Tabanlı Sınıflandırmaya ve Karma Özelliklere Dayalı Hiyerarşik Yaş Tahmini Sisteminin Tasarımı ve Başarım Değerlendirilmesi konulu tez çalışmasını tamamlamış ve 26 Haziran 2015′te başarılı bir şekilde sunmuştur. Bu çalışmasıyla Dr. Asuman GÜNAY hocamız bölümümüzün 8. doktora mezunu olmuştur. Kendisini ve tez danışmanı sayın Prof. Dr. Vasif V. NABİYEV’i tebrik eder, meslek hayatlarında başarılarının devamlarını dileriz.

IMG-20150626-WA0014

2015 YILI MEZUNLARIMIZIN MEZUNİYET BALOSU

Karadeniz Teknik Üniversitesi  Bilgisayar Mühendisliği 2015 yılı mezunları   K.T.Ü Sosyal  Sosyal Tesislerde   52 kişinin katılımıyla  Mezuniyet Balosu’nu gerçekleştirdi.

Bilinen Mezuniyet Balolarının aksine  aile içi eğlence gibi gerçekleşen  baloda  mezun olan öğrenciler gece sonuna kadar  eğlenceli anlar geçirdi.  Dans müzikleri ile başlayan baloyu,  Ankara oyun havaları izledi. Ardından yemek arası veren mezunlar, yemekten sonra tekrar oyun havaları ile geceye devam ederken horon tepmeyi , penguen dansı ve damat halayı gibi popüler oyunları da ihmal etmedi.  Mezuniyet pastasını kesen mezunlar gecenin  son bölümünde ise  hareketli pop müzikleri ile eğlendi.

Tüm gecenin organizesini  üstlenen Ahmet Burak KAPLAN    “Tüm mezun arkadaşlarıma  bundan sonraki hayatlarından başarılar diliyor, bu unutulmaz geceyi anlamlı kıldıkları için teşekkür ediyorum” dedi.2015.MEZUN

Prof. Dr. Vasif V. Nabiyev Hocamıza KTÜ Özel Ödülü

Yapmış oldukları bilimsel çalışmalar, almış oldukları ödüller ile Üniversitemizi ve bölümümüzü bilimsel kuruluşlarda temsil etme özelliklerinden dolayı Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi değerli hocamız Prof.Dr. Vasif NABİYEV, Üniversitemiz Özel ödülünü layık görüldüler.

Plaketlerini Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Seyfullah KINALI takdim etti.

ktu_95f12

K.T.Ü BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNDEN “VEDA” DEĞİL VEFA PİKNİĞİ

12Karadeniz Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nde 14 Mayıs 2015 Perşembe günü bir sınıf pikniği gerçekleştirildi. Bölümün sevilen hocalarından Yrd.Doç.Dr. Güzin ULUTAŞ’ın organize ettiği pikniğe kız öğrenciler kendi elleriyle hazırladıkları ürünleri getirirken  erkek öğrenciler ise  çatal, tabak, bıçak , içecek gibi eksikleri tamamladı. Her zaman hocalara ve öğrencilere ders ve sınavı andıran sınıf ortamı bir anda büyük bir aile ortamına dönüştü.

Pikniğe Bölüm Başkanı Prof. Dr. Cemal KÖSE ve diğer hocalarımız da katıldı. Piknikte ayağa kalkıp öğrencilere seslenen Prof. Dr. Cemal KÖSE  “ Gerçekten güzel organize olmuşsunuz. Böyle etkinliklerin olması güzel. Umarım tekrarı olur “ şeklinde kısa bir konuşma yaptı.

Bilgisayar Mühendisliği 4.Sınıf öğrencileri ise piknikten son derece memnun olduklarını bunun bir veda pikniği değil vefa pikniği olduğunu söyledi.

Piknik esnasında öğrenciler ve hocalar toplu özçekim (selfie) fotoğrafı çektirdi.

 

Ahmet Burak KAPLAN

(2014-2015 Yılı, 4. sınıf öğrencisi)