Bitirme Projesi / Dönem Projesi Önerileri-2

Daha önce 2010 yılı Eylül ayında yazmış olduğum proje önerilerinin çok fazla ilgi görmesi ve gelişen teknolojiler nedeniyle bu dönem bu önerilerin 2. sini yapmaya karar verdim. Şüphesiz bu projelere benzer çok daha farklı konular bulunmaktadır ancak en azından öğrencilerimize bir fikir verebilir.

Bildiğiniz gibi bölümümüzde verilen Tasarım Projesi ve Bitirme Çalışması dersleri, öğrencilerin kendi başlarına ya da bir ekip içinde özgün projeler geliştirmesini amaçlamaktadır. Bu dönem öğrencilerimiz için hem Tasarım Projesi dersi hem de Bitirme Çalışması dersi açılmış durumdadır.  Normalde bu iki ders birbirinden bağımsız gibi gözükse de aslında tercih edilen durum önce Tasarım Projesi dersinin alınması daha sonra da Bitirme Projesinde bunu daha da ileriye götürerek kaliteli bir bitirme projesinin yapılmasıdır.

Mobil Tabanlı Danışman-Öğrenci Randevu Alma ve Öğrenci Takip Sistemi : Bir danışman bu sistemle danışmanı olduğu öğrencilerini takip edebilir, öğrenciler de danışmanlarından randevu alabilir, isteklerini iletebilirler. (1-2 kişilik proje)

Web Tabanlı Ders ve Sınav Programı Hazırlama Sistemi : Bu sistemle bir bölümde belli bir akademik yarıyılın ders ve sınav programları, verilen kıstas ve kısıtlamalara göre otomatik olarak yapılabilir,  dersle ilgisi olanlara (hoca, dersi alan öğrenciler) kişiye özel programlar gönderilebilir, geri bildirimler alınabilir. (2-3 kişilik proje)

Staj ve Kariyer Takip Sistemi : Bu proje daha önce önerdiğim sistemin ihtiyaçlara göre genişletilmiş halidir. Bu sistemle bir öğrencinin ilgili mevzuata göre yapacağı staj[lar] baştan sona takip edilebilmektedir. Öğrenci staj defterini sistem üzerinden girebilmesi ve çıktı alması, yanında staj yapılan mühendisin yorum ve kanaatleri gibi öğeler takip edilebilmektedir. (2-3 kişilik proje)

Kullanıcı Giriş ve Takip Sistemi : Bu sistemle kullanıcılar gerek mobil, gerekse PC tabanlı cihazlarla kimlikleri doğrulanabilir ve takip edilebilir, ihtiyaca göre mobil imza vb. sistemlerle desteklenebilir. (1-2 kişilik proje <eklenecek biyometrik kimlik doğrulama sistemlerine göre kişi sayısı artabilir>)

Web Tabanlı Türkçe Metni Konuşmaya Dönüştürme : Bu sistemle görme engelliler için mesajlar ve iletiler sesli olarak okunabilmektedir. (konulacak hedeflere göre 1-3 kişilik proje)

Ses ile PC ya da Akıllı Cihaz Yönetme : Bu proje bir nevi ses tanıma projesidir. Bu konuda yazılmış bir çok makale ve geliştirilmiş kütüphaneler mevcuttur. Bu proje ile PC ya da akıllı cihazlar ses ile yönetlebilmektedir. (konulacak hedeflere göre 3-5 kişilik proje)

Web Tabanlı, Akıllı Döküman Yönetim Sistemi : Bu proje ile bir kurumda yapılan ve kağıt üzerinde olan yazışmalar elektronik olarak yapılabilecek takip edilebilecektir. Bu projenin piyasada ticari versiyonları vardır. Ancak proje ticari özelliklerin dışında biraz daha akademik hale getirilebilir. İlgilenen öğrencilere daha ayrıntılı bilgi verebilirim. (2-4 kişilik proje)

Hibrit Biyometrik Kimlik Tanımlama Sistemi : Bu sistemle daha önce geliştirilen farklı kimlik tanımlama sistemleri birleştirilerek tanıma oranı arttırılabilir. (2-4 kişilik proje)

3 Boyutlu Mekan Navigasyon Sistemi : Bölümümüz binası 3B olarak modellenerek bu model içerisinde fiziksel kurallara göre gezinilebilir. Bölümümüz binası daha önceki bitirme çalışmalarında modellendi. Bu modeller kullanılabilir. (Başvuru : Öğr. Gör. Ömer ÇAKIR)

Robot Koluna Satranç Oynatma : Bu proje başlangıç aşamasında gerçeklenmiştir. Devam ettirilerek daha iyi bir proje oluşturulabilir. (1-2 kişilik proje)

Donanım Tabanlı Kimlik Tanımlama Sistemi : (1-2 kişilik proje)

Projelerle ilgili daha ayrıntılı bilgi almak için benimle iletişime geçebilirsiniz.

Not : Burada önerdiğimiz projelerin kaç kişi tarafından yapılacağı sadece tahminden ibarettir. Gerçekte bir projenin kaç kişi ile yapılacağı, o projenin danışmanına ve projede konulan hedefe bağlıdır.

Zafer YAVUZ

Eğitim-Öğretimde 20. yıl

Bildiğiniz gibi bölümümüz 1992 aralık ayında kurulmuş ve 1993 yılında lisans örgün öğretim programı ile eğitim-öğretime başlamıştır.

1993 yılı bölümümüz için önemli bir yıl. Zira bu yılın ikilik tabanda yazılmış hali olan
1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1” ikili sayısı bölümümüzün logosunda sembolik olarak temsil edilmektedir.

Bölümümüzün amblemi 2003 yılında bölümde eğitim-öğretimin 10. yılı münasebetiyle Prof. Dr. Vasif  V. Nabiyev tarafından önerilmiştir.

Kısaca bölümümüz geçmiş bu 20 yılda nerelerden nerelere geldiğini kısaca bir özetleyelim.

Aralık 1992’de kurulma kararı alınan ve Eylül 1993‘te eğitim öğretime lisans örgün öğretimde 30 öğrenci ile başlayan KTÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ilk olarak hazırlık sınıfı olmadan 4 yılllık mühendislik eğitimi vermekteydi.  Bölümde 1997-1998 eğitim-öğretim yılından itibaren Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı (İngilizce) konularak yabancı dille eğitim programı uygulanmaya başlanmıştır. Bölümümüz ilk mezunlarını 1997 yılında vermiştir.

Zamanla kontenjan arttırımı yapılarak 2008 yılında lisans düzeyine örgün öğretimde 50 öğrenci almıştır.

2008-2009 eğitim-öğretim yılında 2. öğretim programı açılmış ve öğrenci kontenjanı 65 olmuştur. Devam eden yıllarda kontenjan doğrusala yakın kontenjan arttırımları ile alınan öğrenci sayısı bu yıl itibari ile 85×2 olmuştur. Yani 85 öğrenci 1. öğretime ve 85 öğrenci 2. öğretime alınarak toplamda 170 öğrencilik bir kontenjana sahip olmuştur.

Öğrenci sayısının artışı ile paralel olarak, akademik personel sayısında da artışlar meydana gelmiştir. Bölümün ilk yıllarında Prof. Dr. Rıfat YAZICI, Prof. Dr. Vasif V. NABİYEV, Doç. Dr. Cemal KÖSE, Doç. Dr. Murat EKİNCİ, Doç. Dr. Mustafa ULUTAŞ ve Yrd. Doç. Dr. Hüseyin PEHLİVAN, öğretim üyesi olarak görev yaparlarken devam eden yıllarda doktora çalışmalarını tamamlayan Yrd. Doç. Dr. Tuğrul ÇAVDAR, Yrd. Doç. Dr. Bekir DİZDAROĞLU ve Yrd. Doç. Dr. Güzin ULUTAŞ (bölümümüz mezunlarından olup öğretim üyesi olan ilk hocamız) da öğretim üyesi kadromuza katılmıştır.

Öğretim üyesinin dışında ders verebilen Öğr. Gör. Ömer ÇAKIR ve Öğr. Gör. Selçuk CEVHER hocalarımız da akademik kadroya katılmıştır. Ayrıca kuruluştan bugüne kadar öğretim elemanı kadrosunda da önemli genişlemeler olmuş ve bu yıl itibariyle 1 uzman ve 11 araştırma görevlisine ulaşmıştır.

Bölümümüzde ulusal ve uluslararası bir çok bilimsel çalışma yapılmış ve uluslararası atıf alan dergilerde önemli bilimsel makaleler yayınlanmıştır. Çeşitli ulusal yarışmalarda ödüller kazanılmıştır (bakınız).

Mühendislik Denetleme Kurulu tarafından bölümümüzün 1. öğretim programı incelenmiş ve gerekli denetimlerin sonucunda Eylül 2010’da 2 yıl süre ile akredite olmuştur. Eylül 2012 yılında yapılan yeniden inceleme sonucunda bölümdeki iyileştirmeler göz önünde bulundurularak 3 yıl daha akredite edilerek Eylül 2015 tarihine kadar akreditasyon süresi uzatılmıştır. Ayrıca bu süreler boyunca EUR-ACE etiketi de verilmiştir.

Nisan 2010’da ilk olarak yapılan ve bu yıl 4. sünü yapmayı planladığımız Bilgisayar Olimpiyatları yarışması düzenlenmiştir.

Her yıl öğretim programı başına yaklaşık 50 civarında mezun veren bölümümüz, Nisan 2012’de 1. Mezunlar buluşmasını gerçekleştirmiş ve bu yıl 2. sinin düzenlenmesi planlanmaktadır.

Önümüzdeki yıllarda, gerek öğrenci ve akademisyenlerimizle, gerekse mezun ve diğer paydaşlarımızla daha nice başarılı yıllar geçirmek dileğiyle…

Yeni Akademik Personel ve Yurt Dışı Görevlendirme Dönüşü

Şubat 2009’da ilk yayınını yapan ve 4 yıllık bir geçmişe ulaşan bu günlük bölümümüzde meydana gelen akademik ve diğer faaliyetler hakkında öğrencilerimizi ve diğer paydaşlarımızı bilgilendiriyor.

Daha önce yurt dışında akademik çalışmalar yapmak üzere görevlendirilen değerli hocamız Yrd. Doç. Dr. Tuğrul ÇAVDAR, 6 aylık yurt dışı çalışmasını tamamlamış ve bölümümüze geri gelmiştir.  Tuğrul hocamız, bahar döneminde daha önce verdiği dersleri vermeye devam edecektir. Kendisine bölüm adına hoşgeldiniz diyoruz.

Daha önce bizim öğrencimiz olan Hülya YALDIZ, ÖYP kapsamında araştırma görevlisi olarak bölümde göreve başlamıştır. Kendisine yeni iş yaşamında başarılar dileriz.