Öğrencilerimizin ve Mezunlarımızın Web Sayfaları ve Günlükleri

KTÜ Bilgisayar Mühendisliği bölümünde gerek akademisyenler gerekse öğrenciler olarak birlikte büyük bir aileyiz. Bilgi üretimi ve paylaşımının sadece akademisyenler tarafından değil aynı zamanda öğrenciler tarafından da yapılabileceğini düşünüyoruz. Öğrencilerimizin yarının sektöründe çalışacaklarını dikkate aldığımızda bu düşüncemiz daha da pekişiyor. Bu nedenlerle bu yazımızda öğrencilerimiz tarafından hazırlanan web sayfası, blog gibi web içeriği adreslerini yayınlıyoruz. Bu yazımız öğrencilerimizden gelen önerilerle düzenli olarak güncellenecektir. Umarız öğrencilerimizin hazırlamış oldukları bu sayfalardan maksimum derecede fayda sağlarsınız. Ayrıca mezunlarımızın günlüklerinde ya da sayfalarındaki makaleleri okuyarak sektör hakkında bilgiler edinebilirsiniz. Staj ve kariyer ile ilgili iletişimde bulunulabilir. Umarım faydalı olur.

Not : Yayınlanmasını istediğiniz (ya da istemediğiniz ) adresleri ktubil@gmail.com adresine gönderebilirsiniz.

Kayan Noktalı Sayılar

Bölümümüz 1. sınıf öğrencilerine yararlı olacağını düşündüğüm ve bölüm öğrencimiz Halit ALPTEKİN‘in yazdığı makaleyi paylaşmak istiyorum.

Kayan noktalı sayıları diğer tam sayılar gibi direk olarak saklayamadığımız için bazı işlemlerden geçirmemiz gerekiyor.Bu işlemler için de geliştirilmiş olan IEEE754 isminde bir kurallar bütünü de var.Bu kuralın 32 bitte nasıl çalıştığının basit bir tarifini öğrenip diğer farklılıklarda da nasıl yapılcağı hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Yazının devamı için tıklayınız.

Veri Madenciliği Hakkında

veri-madenciligi
Veri Madenciliği konusuna girmeden önce bazı kavramları ve bu kavramlar arasındaki farkları bilmekte yarar vardır. İlk olarak Veri ile Bilgi eş anlamlı kelimeler değildir. Veri: Ham (işlenmemiş) gerçek ya da Enformasyon (malumat) parçacığına verilen isimdir. Bilgi: Türk Dil Kurumu tarafından “insan aklının erebileceği olgu, gerçek ve ilkelerin bütünü” olarak tanımlanmaktadır. Veri Madenciliği ise büyük ölçekli veriler arasından bilgiye ulaşma, bilgiyi madenleme işidir.
Bu yazının devamında þu alt başlıklara değinilmiştir:
– Veri Madenciliği Ne Amaçlarla Kullanılır?
– Veri Madenciliği Nasıl Yapılır?
– Bir Veri Madenciliği Örneði:
-> Bu Örnek Sonucunda Elde Edilen Bilgiler
-> Bu Bilgilerden Çıkarılabilecek Sonuçlar
– Veri Madenciliği Sistemleri
-> Bir Veri Madenciliði Sisteminde Olması Gereken Bileşenler
– Sonuç

Yazının tamamını okumak için tıklanıyınız: Örneklerle Veri Madenciliği

Yazar : KTÜ Bilg. Mühendisliği Öğrencimiz Hasan Hüseyin ÇAKIR

Bölümümüz MÜDEK kurulu tarafından akredite edilmiştir.

MÜDEK

MÜDEK

Bildiğiniz gibi kısa adı MÜDEK olan ve hendislik Denetleme Kurulu olarak bilinen akreditasyon kurulu, Türkiye’de bulunan tüm mühendislik bölümlerini denetlemekte ve denetimi başarı ile geçen bölümleri akredite etmektedir. Tabi bu süreç 2, 3 ve 5 yıllığına yapılıyor. Yani bir bölüm 2,3 ya da 5 yıllığına akredite olabiliyor.

Bu kapsamda bölümümüz daha önce 2 yıl akredite olmuştu. Geçtiğimiz dönemde tekrar denetimden geçmiş ve 2015 Eylül ayına kadar tekrar akredite olmuştur.

Peki bu ne demek?

Öncelikle öğrencilerimiz, sayısı çok fazla olmayan akredite olmuş bölümlerden birinden mezun olacaklar. Bölüm dış dünyada daha çok tanınacak.

Ayrıca verilen eğitim, uygulanan ölçme ve değerlendirme kriterleri, fiziki imkanlar, öğretim kadrosu ve yeterlilikleri vs. de denetleme kurulunun denetiminden geçmiş ve akredite olmuştur.

Şunu da belirtmeliyiz ki bu akreditasyon sadece 1. öğretim programı için alındı. 2. öğretim programımızdan henüz mezun vermediğimizden (başvuru esanasında) bu program için başvuruda bulunamadık.

Tabi dersleri ve öğretim kadrosunu değerlendirmede yapılan anketlere katılımda öğrencilerimizin özverili katkısı için de kendilerinde teşekkür ediyoruz.

Son olarak;

Mühendislik Eğitim Programları Akreditasyon Kurulu’nun 2011-2012 değerlendirme dönemine ait mühendislik lisans programı ile ilgili 02.07.2012 tarih ve 2012/091 sayılı kararına göre; Bölümümüz için daha önce 30 Eylül 2012 tarihine kadar verilmiş olan akreditasyon, bir sonraki genel değerlendirme tarihi olan 30 Eylül 2015 tarihine kadar 3 yıl süreyle uzatılmıştır. Ayrıca aynı süre için EUR-ACEetiketi de verilmiştir.